På gjengrodde stier

På vei ned fra Heimtun, la jeg bilturen om Kastrudvegen. For en gangs skyld stoppet jeg i Leirvika og på Chicago ved Vingnes. Da ble det noen ruter fra jeg dro fram mitt Nikon Coolpix S2600. Alle foto: © Terje Storsanden

Leirvika tilhører noen av de eldste bosetningene på vestsida av Gudbrandsdalslågen i Lillehammer. Det kan enklest leses ut av navnene på gårdene. De har naturnavn, slik en rekke vitenskaplige arbeider har påvist. Den største er selvsagt storgården Bjerke gård (Børke i min oppvekst), Øijordet, Ravnum, Vingnes, o.l… Yngre gårder er Traaseth, Kastrud, m.fl. De eldste gårdene skriver seg fra det såkalte «indre landnåm» rundt 1000-tallet.

Søkkhaugen var en av min barndoms eventyrlige tumleplasser. Her lærte jeg bl. a. å lage seljefløyter. I dag er Søkkhaugen klemt inntil den nye E6 ved Lillehammer bru (1986).

På Søkkhaugen hadde vi eventyrlige lekemuligheter etter at lensevirksomheten ble innstilt, omtrent på samme tid som Lågen ble oppdemmet til en av elvas største damanlegg i 1967 ved Hunderfossen. Før den tid var Lågen en av Norges fremste ørretelver. Til dags dato er den største ørret tatt med stang en Hunderørret, etter sigende den største på hele 23 kilo, kfr. denne artikkelen.

Lensearbeidernes hytte står fortsatt nede på Søkkhaugen, men er sørgelig ivaretatt og står i praksis for nedfall. Av pietet for mitt indre erindringsbilde tok jeg ingen bilder av hytta, men fant opptil flere artige motiver langs strandkanten.

Forfatteren Jonny Halberg har i sin roman Flommen (2000) kanskje gitt en av de vesentligste bidrag til å beskrive Lågens betydning for befolkningen i distriktet. Jeg leser for tiden hans nyeste roman 1983 (2012), der hans prosa ikke på langt nær behandler Lågens tilstedeværelse som i Flommen.

Av Halbergs romaner er jeg fortsatt av den mening at Flommen er hans vesentligste og betydeligste verk, til dato. Det kan anføres at jeg muligens  er noe inhabil ettersom jeg er Halbergs kullkamerat fra Lillehammer gymnas, avgangsår 1981. En MEGET lesverdig roman, spør du meg! Det vil si at jeg fortsatt ikke har lest Tvillingen (2006).

Uansett, her er et galleri med noen av bildene jeg tok forleden.

NB! Artikkelen er en redigert/oppdatert utgave av en eldre artikkel fra tidligere i vinter.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: