Romjul uten blues

Det­te har blitt en av de stil­les­te og roligs­te jule­fei­rin­ge­ne siden jeg fyl­te fem år. Det har vært fyl­dig med fil­mer på TV, stil­le ved «telt­veg­gen» og rike­lig med feit mat. Nes­ten en nos­tal­git­rip, når været har stilt seg så magisk på foto­gra­fe­nes side.

Alle foto: © Ter­je Stor­san­den

Ved å klik­ke på bil­dene, får man opp stør­re utga­ver. Man navi­ge­re­rer mel­lom dem — enten med pil­tas­ter, eller ved å klik­ke på bil­de­ne.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: