Så er den her. Jula!

Mine natte­vand­rin­ger har ingen ende. Anta­ke­lig blir det slik livet ut. Men skitt, det blir noen ruter av slikt, må vite!

Her er noen bil­der fra jeg var ute natt til lil­le lør­dag. Og noen bil­der fra jeg gikk en søn­dags­tur og besøk­te noen stu­die­ven­ner. Det ble noen ruter da, også!

Enjoy!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: