Tekniske problemer

Det har opp­stått pro­ble­mer med en data­base. Der­for er det ikke en tød­del her, akku­rat  nå. Jeg job­ber med saken!

Det vil si at det­te er let­te­re sagt enn gjort. Anta­ke­lig må jeg begyn­ne på ny frisk. Data­ba­sen var det MYE krølll med. Da går det skik­ke­lig skeis. Dess­ver­re!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: