Vintermagi ved fullmåne

Det var en usann­syn­lig vak­ker full­måne­pe­riode i rom­jula. En av de mest inten­se net­te­ne var jeg i såpass form at jeg kom meg ut med kame­ra. Resul­ta­tet ble over all for­vent­ning.

Alle foto: © Ter­je Stor­san­den

Vi får ikke man­ge sån­ne net­ter, selv i Lil­le­ham­mer og Nor­ge. Det var blå-blå him­mel, snø som i en hver Dis­ney-film og så gnist­ren­de kaldt at snø­en knir­ket under skoa. Slikt er ikke bra for en rev­ma­ti­ker, men med sli­ke bilde­mu­lig­he­ter var det abso­lutt verdt hver en smer­te­ri. At jeg måt­te måke snø til den sto­re gull­me­dal­je og ble senge­lig­gen­de etter­på, for så være…

God nytt år, godt­folk — og takk for det gam­le!

NB! Ved å klik­ke på bil­dene, får man opp stør­re utga­ver. Man navi­ge­re­rer mel­lom dem — enten med pil­tas­ter, eller ved å klik­ke på bil­de­ne.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: