Vinterbyens lys og mørke

Lør­dag 5. janu­ar 2013 lab­ba jeg ut etter en hard dag foran TV-skjer­men. Det var mildt, det var tåke og det var vin­ter­mørkt og trolsk i sør­li­ge byde­ler. Slikt blir det bil­der av!

Alle foto: © Ter­je Stor­san­den

Turen gikk fra Utsikts­bak­ken, ned Carl Lum­holtz gate og inn på gam­le Sports­plas­sen (les: Sports­en, for oss lille­ham­rin­ger). Der fikk jeg et solid nos­tal­gi-kick, fra NM på skøy­ter i 1967 til fire meter Berg­s­eng (NB! utta­les bær­sjeng, på Lil­le­ham­mer — peker til­ba­ke på hockey-brød­re­ne Berg­s­eng, omlag to meter på strømpe­les­ten, beg­ge to).

Ved Sønd­re park ble jeg sugen på kakao. En cro­is­sant regel­rett ulte på meg, ved kafe­dis­ken. Og bat­te­ri­et på kame­ra­et fikk igjen var­men! En ver­dig avslut­ning for en sli­ten kro­ni­ker på lør­dags­tur. Sov som en stein etter­på…

Klikk på et bil­de for en stør­re vis­ning. Navi­ger vide­re i gal­le­ri­et ved å klik­ke på hvert bil­de etter­på.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: