Morgenstemning og ei skummel buske

Det har vært full­måne. Her om dagen sto månen og dup­pet over Sak­sums­dal­skjø­len. Men innen jeg fikk på meg sko og vin­ter­klær, ble det ikke man­ge eks­po­ne­rin­ge­ne før den gikk ned.

I til­legg var jeg ute og lab­bet uten sta­tiv en kveld. Da var det såpass kjø­lig at det ikke ble lan­ge rusle­tu­ren. Så det ble med en rute av ei bus­ke jeg lik­som går og tar bil­der av i alt slags hytt og vær.

Under er det noen bil­der fra de to ture­ne. Ved å klik­ke på bil­de­ne, får man opp stør­re utga­ver. Man navi­ge­re­rer mel­lom dem — enten med pil­tas­ter, eller ved å klik­ke på bil­de­ne.

 

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: