Skjærtorsdagsmorgen slukker fullmånen

Det har vært full­måne ved påske­lei­te i år. Der­for er det tide­nes tid­ligs­te påske, ever! I vår leve­tid.

Alle foto: © Ter­je Stor­san­den

Slikt blir man selv­sagt trig­ger-happy på kameraut­lø­se­ren. Og søvn­løs av. Ergo ble det noen ruter i natt! Ikke alt er like tri­ve­lig kva­li­tet, men det gir et inn­trykk av hvor­dan de tri­ves i øvre byde­ler av Lil­le­ham­mer.

Her er det musi­kalsk akkom­pag­ne­ment fra You Tube:

Det­te er sam­me musik­ken som jeg hyg­get meg med! Magisk musikk til en magisk natt, der jeg ALD­RI har hatt maken til neg­le­sprett etter­på, enda jeg had­de soli­de ull­van­ter på hen­de­ne! Du mil­de måne, sier vi jo. Etter i natt er jeg san­ne­lig i tvil…

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: