Stjerneklart til påske

Lør­dag bom­met jeg stygt på en ver­nis­sa­ge i Kul­tur­hu­set Ban­ken. I ste­det pla­get jeg vet­tet av betje­nin­gen mens jeg klem­te ned­på en halv­li­ter pils (årets tred­je…), når jeg like­vel had­de bom­met med to uker. Det ble noen ruter på vei­en.

Alle foto: © Ter­je Stor­san­den

Bil­de­ne ble ikke all ver­dens. Jeg er litt rus­ten i avtryk­ke­ren, for å si det slik. Men jeg var rime­lig valen i fing­re­ne for­di slikt stjerne­klart vær også betyr stein­kaldt i mars.

I Park­ca­fe­en fant jeg sel­skap til 2,5 på pro­mil­le­ter­nin­gen. Gam­le skole­ka­me­ra­ter, barn­doms­ven­ner, fest- og musikk­ven­ner en bloc. Slikt ble det pils nr. 4 for året av. Det utløs­te en sit­te­run­de som tok smerte­hel­ve­tet til seks på ter­nin­gen hjem, med kame­ra og sta­tiv på skuld­re­ne. Men beva­res, arti’ va’re lell — som vi sier oppi her…

Og ikke minst: Det er vær­pro­gno­ser for en gnist­ren­de påske. EVER!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: