Grønn vinter i Lillehammer

Den­ne vin­te­ren er ulikt mye av det været vi har blitt vant til i det­te årtu­se­net. Sak­tens kan jeg ikke hus­ke at det har vært hust­ri­ge­re siden begyn­nel­sen av 1980-tal­let. Men det tiner vel snart opp. Og så blir det vår­flom!

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: