Vårfornærmelser

Den and­re lør­da­gen i mai ble det tid til en leng­re foto­sa­fa­ri. Den turen end­te opp på stor­band­kveld med et dans­bart Lil­le­ham­mer stor­band i Kul­tur­hu­set Ban­ken. Omtrent ei uke før det,  var jeg også ute en søn­dag etter­mid­dag mens sola glim­ret så vidt i «kjør­da».

Sjel­dent har vår­en vært mer tung­s­olgt i det­te dis­trik­tet. Fak­tisk ble det påpekt fra vær­sta­tis­ti­ke­re at april var en av de his­to­risk kjø­ligs­te. Og når mai opp­rant med snø og minus­gra­der, var det hel­ler mis­trøs­tig å gløt­te ut av luka her på tunet.

Mine turer ender på et pus­sig vis med en linse­te grans­king i Sønd­re park, Lil­le­ham­mers baug­spryd par excel­len­ce. Artig det for­di jeg får litt for­nem­mel­sen av års­ti­de­nes gang, det berøm­te Lil­le­ham­mer­ly­sets spill i objek­ti­vet og — muli­gens! — et raf­fi­nert knips fra hjem­byen min. Slikt blir det noen ruter av, natur­lig­vis!

Ikke alt er like sever­dig. Men bil­de­ne blir en smug­titt inn i hvor­dan vår­en rører på seg i Lil­le­ham­mer om dagen.

Det kom­mer bilde­teks­ter etter hvert. Akku­rat nå er Word­Press i beta. Jeg er så trig­ger­happy at jeg instal­le­rer dem, selv om jeg vet at det straf­fer seg med en del java-dill­dall. Og da blir det som regel litt krøk­ke­te med bilde­gal­le­ri­er og slikt. Men: det kom­mer, det kom­mer…

Klikk på bil­de­ne, så kom­mer de opp slikt de skal i et eget vin­du, i hvert fall. For å navi­ge­re til nes­te bil­de, klikk på bil­det eller pil­tas­te­ne, etter­på!

Alle foto © Ter­je Stor­san­den

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: