Den lyse tida

Midt­som­mer­net­te­ne begyn­ner å gjø­re seg gjel­den­de. Nylig tok jeg en tur til Sju­sjø­en opp­un­der mid­natt. Der fikk jeg noen ruter. Skjerm­bil­der: © Ter­je Stor­san­den

Jeg stop­pet ved Stor­å­sen på Sju­sjø­en tett opp­un­der mid­natt. Fra der rus­let jeg inn­over mot et vann jeg ikke kan nav­net på. Men det var rime­lig pit­to­resk, selv om slikt er kom­pli­sert å fan­ge med en frø­sen labb, skjel­ven skrott og ei dun­kel som­mer­natt.

Bil­de­ne gir imid­ler­tid et inn­trykk av hvor­dan midt­som­mer­net­te­ne for­to­ner seg her i nord — på tross av at vi ikke lig­ger nord for Polar­sir­ke­len, der sola ald­ri går ned på den­ne tida.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: