Nytt kontrollpanel i WordPress 3.8

WPTavern har publisert et bilde for hvordan utviklerne ser for seg Kontrollpanel i WordPress 3.8. Det vil si at fortsatt er det versjon 3.6.1 som er den offisielle WordPress-installasjonen. Skjermbilde: WPTavern

Igjen ser vi vilje til å ruste opp WordPress på innsiden, selv om dette er noe vi antakelig ikke får se offisielt og til daglig før neste sommer. Det vil si at oppdateringene de siste årene har landet så og si oppunder jul og før sommerferien. I hvert fall de to siste årene.

Omdøping av bokser og innholdet

Hva er det de har på tegnebrettet? Vel, de skal omdøpe og endre panelene i skjermbildet vi får opp, når vi logger oss inn i Kontrollpanel. Dette forutsetter at de blir omdøpt tilsvarende i oversettelsen til norsk som jeg har gjort her:

  • Akkurat nå -> endres til Innhold
  • QuickPress -> endres til Hurtigkladd
  • Hurtigkladd slås sammen med Kladder
  • Hurtigkladd blir området for bare kladder, ikke fullstendige Innhold
  • Akkurat nå kombinerer nylig publiserte og kommende artikler samt kommentarer
  • Tittelfeltet i kontrollpanelet vil få en åpningshilsen med skiftende språk.

Noen av disse endringene er ikke nytenkning, akkurat. De reflekterer mer at WordPress ble til i en tid uten de digitale enhetene vi har i dag. Språk og konvensjoner er også endret, dels på grunn av andre publiseringsplattformer. I sum er det lite oppsiktsvekkende de endringene man leker med. Ja, foruten ar de skal leke videre med kontrollpanelets visuelle utseende.

Men: Alt har en begynnelse. Mer om hva, hvordan og hvorfor kan man lese seg til på WPTavern. NB! På engelsk.

God blogging!

Print Friendly, PDF & Email

Én kommentar til «Nytt kontrollpanel i WordPress 3.8»

  1. Tempoplanen for nye versjoner av WordPress er nå endret til at vi får WordPress 3.7 i løpet av oktober 2013, kfr. dette:http://wordpress.org/news/2013/09/wordpress-3-7-beta-1/ (NB! På engelsk) Det vil si at det allerede foreligger en første betaversjon av versjonen, klar til nedlasting. Samtidig bebuder man at WordPress 3.8 kommer i desember 2013. Altså kan de omtalte endringene i artikkelen over, komme langt tidligere enn jeg antok.

Ros, ris og bauling: