Nyttårskonserten 2014

I år had­de jeg ikke bil­lett til Nytt­års­kon­ser­ten. Det vil si at jeg ble opp­ringt tre kvar­ter før kon­ser­ten og spurt om jeg vil­le kom­me for­di jeg kjen­ner noen i Oslo fil­har­mo­nis­ke orkes­ter. Jeg tak­ket umid­del­bart «ja!» — all den tid jeg bor nederst i bak­ken til Mai­haug­sa­len. Det skul­le jeg over­ho­det ikke ang­re på! Video: YouT­ube.
Fort­sett å lese «Nytt­års­kon­ser­ten 2014»