Stort. Større. Størst

Grad­bøy­ing av et adverd adjek­tiv kan kan­skje sum­me­re årets som­mer her på Lil­le­ham­mer og som­mer­ens lang­we­ek­end til fami­lie i Ham­burg, Tysk­land. Ja, for­uten at turen også had­de et inn­lagt besøk til Kon­gens by, Köben­havn i Dan­mark — før vi ban­ket og kjør­te hjem via brua over Öre­sund til Sve­ri­ge. Skjerm­bil­de: © Ter­je Stor­san­den. Fort­sett å lese «Stort. Stør­re. Størst»