Om Facebook og Nietzsche

Jeg har man­ge gan­ger de 2–3 sis­te åre­ne tenkt at jeg skul­le slet­te min Face­bo­ok-kon­to. Sosia­le medi­er stje­ler for mye tid, enda de er mine bes­te vin­du­er mot ver­den. Og jeg får pep­per fra det hol­det jeg minst for­ven­ter det fra — blant «ven­ner». I mitt ind­re har jeg vært stor­sin­net, mener jeg i hvert fall selv. Jeg har latt uri­me­lig­he­ten pas­se­re. For det er fle­re enn meg som bur­de gå i seg selv. Skjerm­bil­de fra Wikiquo­te

Fort­sett å lese «Om Face­bo­ok og Nietz­sche»