Ut på tur

Rei­ser i inn- og utland, der jeg tid­vis knip­ser bil­der og grun­ner litt på livets vider­ver­dig­he­ter.

Print Friendly, PDF & Email

Ros, ris og bauling: